Il Giovane Holden

Il Giovane Holden di J.D. Salinger, 1961. Gli Struzzi, Einaudi.